CURRICULUM & ACTIVITĂȚI

Învățământ primar

OMEN 3.371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar

Învățământ gimnazial

OMENCS 3590/5 apr 2016 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial

OMEN 4828 / 2018 privind modificarea si completarea OMEN 3590/ 2016          

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMPLEMENTAR DE DUPĂ-AMIAZĂ

LIMBI STRĂINE – LIMBA ENGLEZĂ/ FRANCEZĂ/ GERMANĂ/ SPANIOLĂ

În cadrul școlii noastre orele de Limbi Străine se desfășoară într-un cadru interactiv, copiii având posibilitatea de a practica abilitățile de scriere, citire și ascultare, punându-se accentul pe comunicare. Școala dispune de resurse diverse pentru punerea în practică a acestor abilități, precum tabla interactivă, manuale achiziționate de la edituri  de prestigiu, suportul audio al acestor cărți sau jocuri interactive etc.  Jocurile de rol ajută exprimarea într-o altă limbă, consolidează încrederea de a comunica și interacționa într-o limbă străină.

Modul creativ al profesorilor de a insera conținuturile programei în lecțiile zilnice se observă și în rezultatele obținute de elevi  la examenele CAMBRIDGE, GOETHE, DELF,  DELE, acreditate de Ministerul Învățământului, fiind recunoscute în egală măsură și de autoritățile țărilor partenere.

Nu ne dorim doar împărtășirea unor simple cunoștințe ci ne punem întreaga competență lingvistică, culturală și pedagogică în serviciul elevului, al celui care dorește să învețe, profesorul fiind astfel organizator al învățării, acela care ajută să fie descoperite și sistematizate cunoștințele.

Mai ales în aceste vremuri ale globalizării, cunoașterea unei limbi străine nu mai reprezintă o dovadă a inteligenței, a poziției în societate, ci pur și simplu o adaptare la prezent, și, în anumite situații, o cerință obligatorie. Orice limbă se poate învăța. Important este, în primul rând, să-ti placă cum sună, să te apuci de lucru și, cel mai important, să duci proiectul la capăt.

Elementary school students during an English lesson in the classroom

ȘAH - “Sportul minții”

Pentru unii șahul este doar un joc sau divertisment, pentru alții știință și artă sau, o combinație a tuturor acestor aspecte și reprezintă o diversiune intelectuală între artă și știință. Sintetizând, beneficiile șahului pot fi recunoscute în toate aspectele educației. Șahul dezvoltă abilitățile mentale folosite de-a lungul vieții: concentrare, gândire critică, raționament abstract, rezolvarea de probleme, recunoașterea modelelor logice, planificare strategică, creativitate, analiză, sinteză și evaluare. Șahul poate fi folosit eficient ca un instrument de predare a rezolvării de probleme și a gândirii abstracte; a învăța să rezolvi o problemă e mult mai important decât să înveți soluțiile la probleme particulare. Prin șah, se învață concentrarea asupra aspectelor importante și  eliminarea a ceea ce distrage; se învață găsirea de soluții creative, elaborarea de planuri și punerea lor în aplicare.

Paint

ATELIER DE GRAFICĂ ȘI PICTURĂ

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l descopere sub aspecte noi.

Activitatea plastică este foarte îndrăgită de copii, ei fiind oricum atrași de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care își pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginației și fanteziei lor. În arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se declanșează o mulțime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în fața problemelor vieții. Educația plastică poate introduce frumosul în viața de zi cu zi, dezvoltă sentimente primare, amplifică emoțiile complexe.

Prin intermediul acestui opțional se urmărește dezvoltarea și cultivarea capacităților de a comunica prin culoare. Sub influența culorilor, formele devin mai expresive, iar emoția transmisă este mai puternică.

DANS MODERN ȘI DE SOCIETATE

Dansul este un mijloc artistic de exprimare a unui mesaj printr-o succesiune de mișcări ritmice, variate și expresive ale corpului, executate în ritmul muzicii.

Dansul prin aporturile sale oferă perspective educative unice, având ca finalitate, crearea de sensuri și emoție, precum și construirea expresivității motrice, prin angajarea individului în procesul de creație artistică.

Astfel, ca orice activitate sportivă care se desfășoară în mod organizat și ritmic, respectând anumite principii metodice, fiziologice, pedagogice și psihologice,  această activitate a realizat acumulări metodice deosebite, iar prin perfecționare a ajuns la forma superioară de manifestare, la performanță.

Practicarea sistematică și organizată a dansului influențează în mod pozitiv dezvoltarea armonioasă, multilaterală și sănătoasă a corpului și a psihicului uman.

Contactați-ne

Nu ai găsit ceea ce căutai? Ai nevoie de mai mult ajutor? Contactează-ne între orele 8.00 – 17.00, luni – vineri

Adresă

Strada Constantin Brâncuși, nr. 15, corp B, Craiova, Dolj

Telefon

+40 251 530 333
+40 771 770 132
+40 771 770 134

Email

terraveda@yahoo.com asociatiaterraveda@gmail.com

Trimite-ne un mesaj