ADMITERE & TAXE

ÎNSCRIERE

Personalul nostru este dornic să ia parte la discuții cu părinții pentru prezentarea tuturor oportunităților legate de educația copilului în anul școlar care urmează. Este important ca aceștia să cunoască politica și facilitățile oferite de sistemul nostru de învățământ.

Părinții vor vizita școala și clasa în care urmează să fie înscris copilul lor și se vor întâlni personal cu directorul școlii pentru a discuta pe larg toate aspectele relevante.

Interviurile cu conducerea școlii sau programările pentru vizitarea școlii se pot face la tel: 0251/530333,  0786382297 – Director, prof. Alina Cristuinea sau pe adresa e-mail: terraveda@yahoo.com, acristuinea@yahoo.com

Good teacher is a treasure

ADMITERE

În conformitate cu prevederile OMEN 3181/18.02.2019 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii, criteriile de admitere specifice Școlii Gimnaziale TERRAVEDA sunt:

  • potențialul copilului de a beneficia de oferta noastră educațională;
  • compatibilitatea de valori și viziune între școală și familie;
  • calitatea parteneriatului școală – familie (calitatea comunicării, respectarea regulilor și procedurilor școlii, respectarea termenelor financiare și legale);
  • ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere la secretariatul școlii.

Criteriul de departajare specific Școlii Gimnaziale TERRAVEDA este:

Prioritatea la admitere a fraților/surorilor elevilor școlii noastre.

 

Pentru copiii care se vor transfera din altă instituție de învățământ la Școala Gimnazială Terraveda este obligatorie dovada frecventării unei școli autorizate de Ministerul Educației Naționale din România (cerere de transfer, foaie matricolă/adeverință de studii).

Școala Gimnazială Terraveda acceptă înscrierea copiilor fără discriminări legate de naționalitate sau apartenența religioasă.

COSTURI

Costul școlarizării unui copil se stabilește anual în Consiliul de administrație al unității de învățământ și include:

  • programul prelungit;
  • rechizitele lunare;
  • activitățile complementare.

Contravaloarea mesei de prânz se achită separat, lunar, în funcție de numărul de zile frecventate.

La înscriere, pentru fiecare an școlar, se percepe o taxă de înscriere. Pentru anul școlar 2022 – 2023, costul acesteia este de 1500 lei – nivel primar, 2000 lei – nivel gimnazial și se va achita la înscriere sau până la data de 1 iulie. Este nerambursabilă în cazul renunțării la înscriere.

În anul școlar 2022 – 2023, pentru nivelul primar, costul școlarizării unui copil este de 20000 lei / an, care se poate achita in 1, 3 sau 10 tranșe egale, pentru perioada 1 septembrie – 30 iunie (10 luni).

În anul școlar 2022 – 2023, pentru nivelul gimnazial, costul școlarizării unui copil este de 25000 lei / an, care se poate achita in 1, 3 sau 10 tranșe egale, pentru perioada 1 septembrie – 30 iunie (10 luni).

  1. În situația în care cursurile școlii sunt urmate de doi sau mai mulți frați se va achita integral o taxă pentru unul dintre copii, ceilalți beneficiind de o reducere de 30%.
  2.  În cazul în care este achitată în avans taxa aferentă unui an de școlarizare, este oferit un discount de 2,5%.

Suma de plată se achită între 1 și 20 ale lunii în curs,  fără a depăși perioada menționată.

Activitățile extracurriculare: excursii, tabere, evenimente, spectacole, serbări, concursuri școlare și vizite (muzeu, teatru, film, circ etc.) sunt opționale și nu sunt incluse în costul lunar pentru școlarizare. Contravaloarea acestora se transmite părinților la momentul organizării evenimentelor în funcție de oferta prestatorilor de servicii.

Contactati-ne!